Hakkımızda

Animal Save Turkey

Save Movement nasıl ortaya çıktı?

Animal Save Movement, ilk olarak 2010 yılında Kanada’da Anita Krajnc ve köpek dostu Mr Bean’in yürüyüş yaparken yoldan geçen bir mezbaha tırındaki domuzları görmesi ve Anita’nın kırmızı ışıkta duran tırdaki domuzlara su vermesi ve bu haksızlığa karşı sessiz kalmak yerine harekete geçerek şiddeti ifşa etme fikri ile şekillendi. O günden itibaren, Anita ve aktivist dostları Toronto Pig Save adı ile, şehirdeki mezbaha tırlarını durdurarak hayvanlara yaşatılan adaletsizliği gözler önüne seren tanık olma eylemleri düzenlemeye başladı. Bugün 80 ülkede 1000’den fazla grup Animal Save Movement’ın ilkeleri doğrultusunda hayvan özgürlüğü için mücadele ediyor.

Animal Save Turkey

İnsan dışı hayvanların “eşya” statüsünde konumlandırıldığı ve birçok alanda insan sömürüsüne maruz bırakıldığı dünyamızda; mezbahalar, hayvan çiftlikleri ve tüm hayvan hapishanelerinde esaret ve zulümle yaşamak zorunda bırakılan bireylerin gizlenen hikayesini düzenlediğimiz tanık olma eylemleri ile gözler önüne seriyoruz. Hayvanların öldürülüp birer “ürün” haline getirilmeden önce özgürce yaşamak isteyen, hisleri ve bilinci olan bireyler oldukları gerçeğini hatırlatarak, hayvan bireylerle aramızdaki kopmuş bağlantının etik bir çerçevede tekrar örülmesi ve toplum içinde farkındalık yaratmayı amaçlayan eylem ve etkinliklerle hayvan kullanımının tamamen sona ermesi için emek veriyoruz. Tolstoy’un sözleriyle:  “Başka bir canlının çektiği eziyet size acı veriyorsa, eziyet görenden uzağa kaçma arzusuna yenik düşmeyin; tersine, daha yakına gelin, acılar içinde olan canlıya mümkün olduğu kadar yaklaşın ve ona yardım etmeye çalışın.” Bu sebeple, değiştirilebilir insan alışkanlıklarının sebep olduğu yıkım ve adaletsizliği elimize geçen her fırsatta ifşa etmeyi görevimiz biliyoruz.

Climate Save Turkey

İklim krizinin mağdurlarının en başında, yaşam alanları yok edilen, açlık ve susuzluk ile mücadele etmek zorunda kalan hayvanlar olduğu gerçeğiyle, insan eliyle yaratılan bu krizin sona erdirilmesi için farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Dünyanın dört bir yanında hızla sürdürülen ormansızlaştırma faaliyetlerine karşı, yeryüzünü yeniden ağaçlandırmanın önemini vurgulayan ağaç dikme faaliyetleri düzenliyor, çeşitli sokak eylemleri ve online etkinliklerle, hayvan kullanımının iklim kriziyle doğrudan bağlantısını gözler önüne sererek toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. İnsanların belirli alışkanlıklarını değiştirmeleri ve daha bilinçli bir yaşam sürdürmeleri adına bilgilendirici ve yol gösterici paylaşımlarda bulunuyor, aynı zamanda hayvanlara ve yeryüzüne zarar veren endüstrilerden acilen %100 bitkisel ve etik üretim sistemine geçiş yapmalarını talep ediyoruz.

Health Save Turkey

Çocukluğumuzdan beri sağlıklı ve elzem olduğunu zannettiğimiz ancak bilimin de somut verilerle ortaya koyduğu, hayvansal “ürünlerin” kronik ve salgın hastalıkların çoğunun oluşmasında başrol oynadığı gerçeği konusunda toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Düzenlediğimiz bitkisel yemek yapımı atölyeleri ve uzman görüşlerini aldığımız söyleşi ve panellerde gıda ve insan sağlığı konusunda saklanan gerçekleri duyulur kılmayı amaçlıyoruz. Hayvanların kullanılabilir eşya ve ürünler olmadığı gerçeğini esas alarak, her yaş ve kesimden insanın etik üretim ile %100 bitkisel, sağlıklı ve adaletli gıdaya ulaşma hakkına sahip olduğunu vurguluyoruz.

Eylem Türleri

Temel aktivizm yöntemleri:

  • Vigil (Tanık Olma Eylemi)
  • Save Square (Gerçeklik Küpü)
  • Vegan Mutual Aid (Yemek Dağıtımı)
  • Toplantılar (Bilgi Kulübu, Yaşayan Kütüphane vb)
  • Müzikli Aksatma Eylemleri (Süpermarket, Metro, Şehir Meydanları)
  • Söyleşiler ve Belgesel Gösterimleri
  • Atölyeler (Vegan Mutfak, Sıfır Atık, Ekoloji vb)

Ayrıca tanışma amaçlı ve veganizmin tanıtımının merkeze alındığı piknik, kahvaltı, ağaç dikimi, çöp toplama gibi etkinlikler düzenliyoruz.

Bize Katılın

Şiddet karşısında sürdürülen sessizliğin şiddeti yalnızca daha da güçlendirdiği gerçeğinden yola çıkarak; herkesi, insan dışı hayvanlar üzerinde kurulmuş tahakküm ve insanların değiştirilebilir alışkanlıkları adına hayvanlara yaşatılan adaletsizlik karşısında durarak vegan yaşamaya, aksiyon almaya ve mücadelemize katılmaya davet ediyoruz.

%d blogcu bunu beğendi: