Asm Türkiye Logo
asm_pbtbanner_1920x900_070921

Bitki Temelli Anlaşma (The Plant Based Treaty)

The Plant Based Treaty (Bitki Temelli Anlaşma) girişimi, iklim kriziyle mücadelede gıda sistemlerini ön plana çıkarmak için tasarlanmış bir kampanyadır. Popüler Fossil Fuel Treaty’yi (Fosil Yakıt Anlaşması) model alan The Plant Based Treaty, kritik ekosistemlerin hayvancılık nedeniyle yaygın şekilde bozulmasını sona erdirmeyi ve Dünya’nın biyolojik çeşitliliğine  ve ekosistemlere verilen zararı aktif olarak tersine çevirmek için daha sağlıklı, sürdürülebilir bitki bazlı diyetlere geçişi teşvik etmeyi amaçlıyor. Bilim insanlarını, bireyleri, grupları, işletmeleri ve şehirleri bu eylem çağrısını desteklemeye ve ulusal hükümetlere uluslararası bir The Plant Based Treaty müzakere etmeleri için baskı yapmaya çağırıyoruz.

 

Üç Talep

UNFCCC/Paris Anlaşması’nın bir parçası olarak, hükümetleri aşağıdaki üç ilkeyi içerecek küresel bir anlaşmayı müzakere etmeye çağırıyoruz.

VAZGEÇİN – Hayvancılık amacıyla arazi kullanımı değişikliği, ekosistem bozulması veya ormansızlaşmaya son verin.

YÖNLENDİRİN– Hayvan bazlı tarım sistemlerinden bitki bazlı gıda sistemlerine aktif bir geçiş sağlayın.

ESKİ HALİNE GETİRİN – Önemli ekosistemleri yeniden hayata geçirin ve Dünya’yı tekrar ağaçlandırın.

Odadaki pembe fil (aslında doğrusu inek) sorununun üzerine gitmek için acil eylem çağrısında bulunan bilim insanlarının sayısı giderek artıyor: Hayvancılık ve gıda sistemlerimizin radikal bir şekilde dönüştürülmeye ihtiyacı var. Dünyadaki tüm fosil yakıt emisyonları bugün sona ermiş olsa bile, hayvancılığın kaynaklar, kirlilik, emisyonlar, ekosistem bütünlüğü ve arazi kullanımı üzerindeki önemli etkisi nedeniyle, artan sıcaklıkları sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerine çıkarmamız mümkün olmazdı.

Çeşitli organizasyonlarda, akademik kurumlardan ve araştırma kuruluşlarından bilim insanları tutarlı ve emin bir şekilde şu sonuca varıyorlar: “Hayvan temelli gıdaların aksine bitki bazlı gıdalardan yana zengin bir diyet, hem gezegen hem de insan sağlığını iyileştirmenin yanı sıra, Paris Anlaşması’nda belirtilenler gibi kritik iklim değişikliği azaltma hedeflerini tutturmak için önemli bir anahtar konumunda.”

Toplumun çeşitli sektörlerinden tüm aktörleri bir araya getirerek güncel bilim üzerinden acilen harekete geçmemiz gerekiyor.

Talep 1 – Vazgeçin: Sorunların artmasını durdurun

Hayvan tarımı için ormansızlaşma da dahil olmak üzere arazi kullanımı değişikliğine son verin.

 • Yeni hayvan çiftliği inşa etmeyin
 • Yeni mezbaha inşa etmeyin
 • Mevcut çiftliklerde genişleme veya yoğunlaşma yapmayın
 • Bitkisel tarımdan hayvansal tarıma geçiş yapmayın
 • Hayvan yemi üretimi için herhangi bir araziyi dönüştürmeyin
 • Hayvan otlatma, herhangi bir türde hayvan yetiştirme için ormanları veya diğer ekosistemleri temizlemeyin
asm_pbtbanner_lll_1920x900_070921
 • Yeni balık çiftliği kurmayın veya mevcut su ürünleri çiftliklerini genişletmeyin
 • Yerli Halkların Korunması; topraklarını, haklarını ve bilgilerini koruyun
 • Tüm canlı hayvan ihracatlarını yasaklayın
 • Yeni büyük ölçekli endüstriyel balıkçı teknesi inşa etmeyin.

Talep 2 – Yönlendirin: Sorunun arkasındaki itici güçleri ortadan kaldırın

Bitki bazlı gıdaların teşviki ve aktif olarak hayvan bazlı gıda sistemlerinden bitki bazlı sistemlere geçiş

Bir iklim acil durumu ilan edin – 34 farklı ülkede bunu yapmış olan 1.900’den fazla yerel yönetime katılın.

 • Gıda güvenliği, yoksulluğu ve açlığı sona erdirmeye ve besleyici gıdaları herkes için erişilebilir hale getirmeye odaklanarak tüm uluslar için bir öncelik olarak yer almaktadır.
 • Küçük çiftçilerin gezegeni beslemedeki önemli rolünü kabul edin ve destekleyin; toprakları, suları, tohumları ve diğer kaynakları üzerinde özerkliklerini korumaları (veya yeniden kurmaları) için onları destekleyin 
 • İklim Eylem Planlarında bitki bazlı gıdalara geçişe öncelik verin.
 • Bütünsel gıda ve bitki bazlı gıdaları teşvik etmek için devlet gıda ve beslenme yönergelerini güncelleyin.
 • Bitki bazlı gıda, beslenme ve yemek pişirmenin iklim ve çevresel avantajları ve sağlığa faydaları hakkında farkındalığı artırmak için halkı bilgilendirme kampanyaları tasarlayın 
 • Okullarda eğitim yoluyla halkın hayvansal gıda tüketimini azaltmayı hedefleyin.
 • Okullarda, hastanelerde, bakım evlerinde, cezaevlerinde ve devlet kurumlarında bitki bazlı yemek planlarına geçiş yapın.
 • Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen olarak ilan edilen tüm işlenmiş etlerde kanser uyarı etiketleri de dahil olmak üzere gıda ürünlerinin dürüst bir şekilde etiketlenmesini zorunlu kılın.
 • Bitki bazlı gıdalara geçişi finanse edecek bir et vergisi (balık dahil) getirin.
 • İşlenmemiş bitki bazlı beslenmeyi daha uygun fiyatlı hale getirmek ve düşük gelirli topluluklara zarar veren gıda çöllerine son vermek için meyve ve sebzeleri sübvanse edin.
 • Hayvancılık ve balıkçılık için ayrılan devlet sübvansiyonlarını çevre dostu bitki bazlı gıda üretimine yönlendirin.
 • Et, süt ve yumurta endüstrisi için devlet tarafından sübvanse edilen reklamlara son verin.
 • Bitki temelli bir ekonomiye geçişi finanse etmek için yeşil tahviller oluşturun.
 • Çiftçiler ve balıkçılar için hayvansal üretimden, çeşitlendirilmiş (ideal olarak organik agroekolojik) bitki bazlı sistemlere geçmeleri için finansal destek ve eğitim sağlayın

Talep 3 – Eski Haline Getirin: Direnç oluştururken ve iklim değişikliğini hafifletirken sorunu aktif biçimde  iyileştirin.

Önemli ekosistemleri eski haline getirin ve dünyayı yeniden ağaçlandırın

 • Yaşam alanlarını daha önceki durumlarına getirmek için yerli ağaç türlerini kullanarak uygun ekosistemlerde ağaçlandırma projelerini hayata geçirin.
 • Okyanusların yeniden ağaçlandırılması ve restorasyonu, okyanuslarda balıkçılık yapılmayan Deniz Koruma Alanları (bazen Yüksek Korumalı Deniz Alanları – YKDA’lar olarak da bilinir) belirlenmesi önceliklendirilir.
 • Mevcut tüm Deniz Koruma Alanları kesinlikle sıfır balıkçılık bölgesi ilan edilmeli ve YKDA’lara dönüştürülmeli.
 • Deniz otu yatakları gibi okyanuslardaki kritik karbon emicileri yeniden canlandırmak için aktif programlar başlatılmalı.
 • Mangrovlar, turba bataklıkları, ormanlar, bazı otlak türleri gibi karbon tutma döngüleri için gerekli olan ve kilit rol sahibi bozulmuş ekosistemleri eski haline getirin.
 • İklim değişikliğinin azaltılması ve bu değişime uyum sağlanması için doğaya dayalı çözümlere odaklanın.
 • İyi arazi yönetimi uygulayan ve araziyi ve ilgili ekosistem hizmetlerini aktif olarak yeniden canlandıran çiftçiler ve arazi sahipleri için sübvansiyonlar (karbon tutma, biyolojik çeşitlilik, selden korunma, genel iklim değişikliğine dayanıklılık gibi) sağlayın.
 • Yeniden yabanileştirme ve ağaçlandırma projeleri için sübvansiyon sağlayın.
 • Çiftçilerin hayvansal tarımdan çeşitlendirilmiş bitkisel üretime geçmelerini teşvik edilen sübvansiyonlar / hibeler sağlayın.
 • Şehirlerde ağaçları ve kır çiçeklerini artırın; yeşil topluluk projelerini, vahşi yaşam koridorlarını, yeşil çatıları, yerel yetiştirme planlarını artırın, biyolojik çeşitliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapın.
 • Herkes için, özellikle de düşük gelirli topluluklar (farklı dil, din ve ırktan) için sağlıklı gıdaya erişim sağlayarak gıda adaletini geliştirin.
 • Hayvan otlatılmasından kurtarılan mevcut araziyi şu amaçlarla yeniden kullanın: yeniden yabanileştirme, yeniden ağaçlandırma (uygunsa), doğa koruma alanları, yürüyüş alanları, kamusal yetiştirme alanı, ekim için parsel kiralama (uygunsa), agroekolojik gıda yetiştirme (mümkünse)
 • Arazinin yeniden ağaçlandırma, yeşil alan ve topluluk gıda bahçeleri ile parsel tahsisleri amacıyla kullanılabilmesi için bazı arazilerin kamulaştırılmasını sağlayın. 

#PlantBasedTreaty hakkında daha fazla bilgi almak veya lansman öncesi destekçi olmak için ciro@plantbasedtreaty.org ile iletişime geçebilir, bize yazabilir ya da https://www.plantbasedtreaty.org/ sayfasından desteğinizi gösterebilirsiniz.

Çeviri: Nilgün Engin

Son Gönderiler

Moğolistan’da ​​Bir Veganın Günlüğü

undan iki sene önce, eşimin işi vesilesiyle belirsiz süreliğine Moğolistan’a...

Sokakta Yaşayan Köpekler Nedeniyle Hayatınızı Kaybetme Riskiniz Gerçekte Ne Kadar?

Son zamanlarda Türkiye’de sokak hayvanlarına karşı tepkilerin arttığına şahit olmaktayız....

Ted Üniversitesi Vegan Festivali’ndeydik!

Animal Save Türkiye ekibi olarak, Ted Üniversitesi Vegan Festivali’nde standımızı...