Bir Vegan “Kurban” Satış ve Kesim Yerinde Ne Arar

“Kurban” bayramının ilk ve ikinci günleri Ankara Animal Save grubundan beş kişi farklı “kurban” satış ve kesim merkezlerinde tanıklık yapmak üzere erkenden ayrıldık evlerimizden. Vegan bir grubun üyeleri olarak haklarını savunduğumuz bireylerin acılarının olanca netliğiyle gözlemlenebileceği bu yerlerde bulunmamızın nedeni ne olabilirdi? Neden kuruluşumuzdan bu yana hayvanların çekmek zorunda oldukları acılara ve nihayetinde ölümlerine tanıklık“Bir Vegan “Kurban” Satış ve Kesim Yerinde Ne Arar” yazısının devamını oku

Veganizmin Gelecek Kuşaklar İçin Önemi

Gelecek Kuşaklar tartışması birçok açıdan ele alınabilecek ve farklı bakış açılarına sahip mühim bir pratik sorundur. Bu meseleye yönelik ahlaki anlamda sorumluluklarımızın olup olmadığı, eğer ki varsa bunların neler olduğu, yoksa ise niçin olmadığı minvalindeki tartışmalar 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. O günden bugüne daha da kapsamlı hale gelen bu tartışmaların seyri dönemin şartlarına göre“Veganizmin Gelecek Kuşaklar İçin Önemi” yazısının devamını oku

Vegan Aktivizmde Kendini Gözetmenin Önemi

Aktivizm, daha özel olarak ise vegan aktivizm çoğunlukla aktivistler için birtakım hayat amaçları oluşturmayı gerektiren kapsamlı bir yapıdır. Bu hayat amaçlarını aktivizm sürecinin verimliliği açısından iyi belirlemek ve pratik hayata uygulanabilir bir çizgide tutmak mühimdir. Nitekim aktivizm çoğunlukla birtakım ideolojilerin farkındalığını arttırmak temellidir; özellikle insanlarla iletişim kurmayı gerektiren aktivizm gibi bir yapının başarılı olabilmesi ise“Vegan Aktivizmde Kendini Gözetmenin Önemi” yazısının devamını oku

Vegan Aktivist Olmak İçin Haklı Gerekçelerimiz Nelerdir?

Veganizm, akademi dünyasının ve pratik etik alanının en önemli konularından biri olarak hayatımıza girdiğinden beri çok fazla aşama katetmiştir. Bu süreçteki en dikkat çekici özelliklerden biri Veganlığın aktivizm biçimlerini ön planda tutması ve çeşitli duygu aktarımları üzerinden bir hak mücadelesi vermesidir. Bu makalede Veganlığın bu anlayışından hareketle vegan aktivist olmak için ne gibi haklı gerekçelerin“Vegan Aktivist Olmak İçin Haklı Gerekçelerimiz Nelerdir?” yazısının devamını oku