Veganlık Bir Erdem Midir?

Erdem kavramı tanımı gereği bir uyumdan, şartlar doğrultusunda en iyi ve uygun olanı sergilemekten oluşan ahlaki bir içerikten oluşur. Bu kavramın dahil olduğu pek çok alan olduğunu görürüz ve kısıtlı bir çerçevede olmaktan ziyade geniş bir etki alanı mevcuttur. Kişisel gelişimden siyasete, ekonomiden gündelik davranışlara kadar önemli pozisyonlara sahip olan erdem kavramının veganizmle olan ilişkisiVeganlık Bir Erdem Midir? yazısının devamını oku

Bir Aktivistin Duygudurumu

“Bir Aktivistin Duygudurumu” başlığını verdiğimiz bu yazının konusu, aktivistlerin yaşamları süresince karşılaşabilecekleri duygu hallerinin ya da duygudurumlarının çeşitli açılardan ve temel düzeyde ele alınması üzerine olacak. Aktivistlerin bu duygu hallerine ne gibi olayların sonucunda ulaşabilecekleri, bu duygu hallerinin onların yaşamları üzerinde ne gibi etkilerinin olabileceği ya da nasıl değerlendirilmesi gerektiği gibi çeşitli sorular konu edilecek.“Bir Aktivistin Duygudurumu” yazısının devamını oku

Veganizmin Gelecek Kuşaklar İçin Önemi

Gelecek Kuşaklar tartışması birçok açıdan ele alınabilecek ve farklı bakış açılarına sahip mühim bir pratik sorundur. Bu meseleye yönelik ahlaki anlamda sorumluluklarımızın olup olmadığı, eğer ki varsa bunların neler olduğu, yoksa ise niçin olmadığı minvalindeki tartışmalar 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. O günden bugüne daha da kapsamlı hale gelen bu tartışmaların seyri dönemin şartlarına göre“Veganizmin Gelecek Kuşaklar İçin Önemi” yazısının devamını oku

Veganizm ve Çevre Etiği

Felsefe camiasındaki ‘Uygulamalı Etik’ alanı, özellikle içinde bulunduğumuz yüzyıla özgü birtakım problemlerin tartışıldığı mühim bir alan olarak karşımıza çıkar. Birçok pratik ve çetrefilli meselenin tartışıldığı Uygulamalı Etik alanı, konumuz gereği ‘Çevre Etiği ve Veganizm’ ile alakalı görüşlerin şekillenmesi için uygun bir ortam sağlar ve bu alanların gelişimi açısından yönlendirici bir rol üstlenir. Bu makalede buVeganizm ve Çevre Etiği yazısının devamını oku

Vegan Aktivizmde Kendini Gözetmenin Önemi

Aktivizm, daha özel olarak ise vegan aktivizm çoğunlukla aktivistler için birtakım hayat amaçları oluşturmayı gerektiren kapsamlı bir yapıdır. Bu hayat amaçlarını aktivizm sürecinin verimliliği açısından iyi belirlemek ve pratik hayata uygulanabilir bir çizgide tutmak mühimdir. Nitekim aktivizm çoğunlukla birtakım ideolojilerin farkındalığını arttırmak temellidir; özellikle insanlarla iletişim kurmayı gerektiren aktivizm gibi bir yapının başarılı olabilmesi ise“Vegan Aktivizmde Kendini Gözetmenin Önemi” yazısının devamını oku